Privacystatement Bijzonder bevallen by Ellen

Bijzonder-bevallen by Ellen, gevestigd aan Grieglaan 5, 4384 MC Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bijzonder-bevallen.nl
Bijzonder-bevallen by Ellen
Grieglaan 5
4384 MC Vlissingen
+31 653462259

Ellen Keulemans is de Functionaris Gegevensbescherming van bijzonder-bevallen by Ellen zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzonder-bevallen by Ellen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzonder-bevallen by Ellen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • seksuele leven
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bijzonder-bevallen by Ellen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bijzonder-bevallen by Ellen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bijzonder-bevallen by Ellen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bijzonder-bevallen by Ellen ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bijzonder-bevallen by Ellen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens (eerste deel): deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum)bezoek dat ik breng bij u als geboortedoula. Hieronder vallen de gegevens:

 • godsdienst/ levensovertuiging
 • seksuele leven
 • burgerservicenummer
 • geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummers
 • whattsapp berichten
 • bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Persoonsgegevens (tweede deel): deze gegevens worden door Bijzonder-bevallen by Ellen intern gebruikt in de geboortekalender en als basisinformatie voor bedrijfsstatistieken. Er worden passende organisatorische en technische middelen gebruikt, zoals beperking van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor externe publicaties, maar na annonimisatie. Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • voornaam
 • voornaam baby
 • geslacht baby
 • geboortedatum baby
 • e- mailadres
 • korte samenvatting geboorte

Persoonsgegevens (deel 3): worden twee jaar bewaard : reden > eventuele Klachtenafhandeling:

 • voor en achternaam
 • adresgegevens

Foto's van uw bevalling zal ik maximaal 5 jaar bewaren zodat er altijd nog back-up is, mocht u deze per ongeluk verloren zijn. Deze worden nooit zonder jouw expliciete toestemming gedeeld of gepubliceerd op social media.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bijzonder-bevallen by Ellen verstrekt /verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal alleen informatie verstrekken als dit nodig is om de overeenkomst die u met mij heeft getekend te houden, zoals in het geval dat ik een back-up doula naar uw geboorte moet sturen of om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht heb ik een verwerkers overeenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bijzonder-bevallen by Ellen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij Bijzonder-bevallen by Ellen een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bijzonder-bevallen by Ellen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bijzonder-bevallen by Ellen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bijzonder-bevallen by Ellen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Bestanden met persoonlijke gegevens worden extra beveiligd in een map met een wachtwoord. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.